Giáo viên Cài đặt Máy in

Cài đặt máy in trên MacBook

 1. Trong thanh công cụ, tìm “Vị trí mạng”. Nó có thể trông giống như một hình vuông màu xanh với chữ “H” trong đó.
 2. Nhấp vào “Thêm Máy in APS Mac.”
 3. Trong “Kết nối với tư cách:” chọn nút radio “Người dùng đã Đăng ký”.
 4. Trong “Tên”, hãy xóa bất cứ thứ gì ở đó và nhập tên người dùng MyAccess của bạn (firstname.lastname).
 5. Trong “Mật khẩu”, hãy nhập mật khẩu MyAccess của bạn.
 6. Không chọn hộp có nội dung “Hãy nhớ mật khẩu này trong chuỗi khóa của tôi”.
 7. Nhấp vào “Kết nối”. Thư mục “APS Mac Printer Installers” sẽ xuất hiện.
 8. Điều hướng đến thư mục “Heights” (không phải Shriver hoặc Stratford) và mở rộng nó bằng cách nhấp vào mũi tên màu xám ở bên trái.
 9. Xác định vị trí máy in bạn muốn cài đặt và nhấp chuột phải vào nó (hoặc nhấn control và nhấp vào nó).
 10. Nhấp vào “Mở” và sau đó nhấp vào “Ok” trên cửa sổ bật lên xuất hiện.

Không có hành động rõ ràng nào sẽ xảy ra khi máy in đang được cài đặt. Bạn có thể kiểm tra xem nó đã được cài đặt chưa bằng cách điều hướng đến ngăn “Máy in và máy quét” trong “Tùy chọn hệ thống”.

Cài đặt Máy in trên PC

 1. Mở menu Windows ở dưới cùng bên trái của thanh tác vụ.
 2. Tìm kiếm và nhấp vào “Trình cài đặt máy in APS - 64 Bit.”
 3. Trên cột bên trái, nhấp vào Heights (không phải Shriver hoặc Stratford).
 4. Trên cột giữa, nhấp vào tất cả các máy in bạn muốn cài đặt. Bạn có thể cài đặt nhiều hơn một máy in.
 5. Để bỏ chọn một máy in, chỉ cần nhấp lại vào nó.
 6. Nhấp vào Cài đặt.
 7. Khi hoàn tất, cửa sổ “APS Printer Installer” sẽ biến mất. Đừng đóng nó.
 8. Xác minh rằng máy in đã được cài đặt trong “Thiết bị và Máy in” của bạn.