Tài nguyên gia đình

 

Làm cách nào tôi có thể giám sát việc sử dụng thiết bị tại nhà để đảm bảo sử dụng đúng cách? Có nguồn lực cho gia đình không?

APS đã có được một chương trình giảng dạy về Quyền Công dân Kỹ thuật số cho tất cả các lớp của chúng tôi. Chương trình học được cung cấp bởi Common Sense Media. Common Sense Media cũng cung cấp thông tin cho phụ huynh về việc sử dụng công nghệ ở nhà.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về Trang APS Digital Learning.