Học tập mang tính Cá nhân hóa

Trẻ em với iPad

Bối cảnh

Sáng kiến ​​này bắt nguồn từ sứ mệnh của học khu: “Trường Công lập Arlington truyền cho học sinh tình yêu học tập và chuẩn bị cho chúng trở thành những công dân toàn cầu có trách nhiệm và hiệu quả.” Để chuẩn bị cho học sinh đối với một thế giới luôn thay đổi, APS nhận thấy sự cần thiết phải thu hút học sinh tham gia vào các kinh nghiệm học tập để chuẩn bị cho các em vào thế giới mà chúng ta đang sống. Để đạt được mục tiêu đó, nằm trong Kế hoạch Chiến lược APS 2011-17 của chúng tôi, các giáo viên của chúng tôi cam kết thúc đẩy một môi trường học tập được cá nhân hóa, nơi mỗi học sinh được thử thách và tham gia vào việc học có ý nghĩa và phù hợp.

Lợi ích của việc học cá nhân

Mặc dù học tập được cá nhân hóa không phải là mới, nhưng công nghệ đang giúp chúng tôi đạt được những bước tiến lớn hơn để đạt được mục tiêu này và chúng tôi thấy nhiều lợi ích tuyệt vời.

  • Lớp học lấy học sinh làm trung tâm và vai trò của giáo viên là người hỗ trợ để hướng dẫn việc học hơn là chỉ là người gác cổng hay một nguồn kiến ​​thức duy nhất.
  • Thông qua việc học được cá nhân hóa, học sinh được thử thách để suy nghĩ chín chắn và sử dụng các kỹ năng ở cấp độ cao hơn.
  • Học sinh tham gia vào việc học nhiều hơn khi họ có nhiều cơ hội hơn để kiểm soát việc học của mình.
  • Giáo viên có thể cung cấp phản hồi ngay lập tức để sinh viên có thể điều chỉnh suy nghĩ và cải thiện công việc của họ.
  • Với các công cụ cộng tác, học sinh và giáo viên có thể giao tiếp dễ dàng cả trong và ngoài trường học.
  • Học sinh đang khám phá những cách sáng tạo hơn để giải quyết vấn đề, thể hiện ý tưởng của mình, tạo ra phương pháp học mới và phát triển các kỹ năng làm việc nhóm trong lớp học.