Công nghệ tại Shriver

Tất cả các phòng học của Shriver đều được trang bị bảng phẳng tương tác SMART. Mỗi học sinh tại Chương trình Shriver đều có iPad của riêng mình. Học sinh có quyền truy cập vào 30 máy tính PC và Mac đa phương tiện, được đặt trong các lớp học, được tải với phần mềm đặc biệt và công nghệ hỗ trợ như màn hình cảm ứng và thiết bị đầu vào thích ứng.