Âm nhạc

Âm nhạc tại Shriver

Scott chăn cừu

Scott Shepherd đã nghỉ hưu từ Ban nhạc Hải quân Hoa Kỳ sau 24 năm phục vụ. Anh là người chơi kèn trombone trong ban nhạc hạm đội trong 12 năm và là kỹ thuật viên âm thanh của ban nhạc DC trong 12 năm qua. Anh lấy bằng Cử nhân về Giáo dục Âm nhạc tại Đại học Bang Appalachian.

Kiểm tra các phong cách âm nhạc khác nhau, ông hy vọng các học sinh rời lớp của ông với sự đánh giá cao hơn về các thể loại âm nhạc khác nhau.

hình ảnhhình ảnh