Khoa học Gia đình & Tiêu dùng

Một trong những mục tiêu chính trong lớp học của chúng tôi là chúng tôi hoạt động như một gia đình, học hỏi lẫn nhau trong khi hỗ trợ lẫn nhau trong một bầu không khí vui vẻ, hạnh phúc. chúng tôi tiếp tục củng cố các kỹ năng đã học. Trong lớp học Sống tại nhà, học sinh của chúng tôi sẽ tham gia vào: Dinh dưỡng, Chuẩn bị Thực phẩm, Chăm sóc Tại nhà, Tiền bạc, Sức khỏe Cá nhân và Hành vi Xã hội. Trong suốt năm học, chúng tôi sẽ tập trung vào các chủ đề khác nhau đồng thời kết hợp chúng vào thực hành kỹ năng sống. Một số chủ đề mà chúng tôi mong đợi là: Táo, Đồ ăn nhẹ lành mạnh, Dụng cụ nhà bếp và đồ gia dụng nhỏ, Ngày lương thực quốc gia, Bí ngô, Công thức phục vụ một lần và Lễ kỷ niệm.