ESOL

Giáo viên ESL: Evelyn Manzano

(703) 228-6441

Evelyn Bio [1]

Hoạt động ESOL

 

Hướng dẫn ESOL / HILT được cấp phép với sự cho phép của phụ huynh đối với những người học có ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh, thuộc các nền tảng văn hóa và ngôn ngữ khác nhau, và được xác định qua bài kiểm tra là cần trợ giúp về trình độ và hiểu biết tiếng Anh để nâng cao khả năng học tập của họ trong lớp học.

Bấm vào đây để tải xuống tài liệu chương trình.

Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với trường của chúng tôi hoặc Văn phòng ESOL / HILT tại:
Các chương trình và dịch vụ ESOL / HILT
Trung tâm học thuật Evelyn Syphax
1439 N. Quincy St.
Arlington, VA 22207
703-228-6095