Nghệ thuật

Gặp gỡ giáo viên nghệ thuật mới của chúng tôi, cô Kamille Jackson. Kamille tham gia Chương trình Shriver một tuần trước kỳ nghỉ lễ. Kamille cam kết thúc đẩy nghệ thuật và hỗ trợ học sinh sáng tạo.

Kamille Jackson trong lớp học của cô ấy