Tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Khu dân cư của Quận Arlington

Quận Arlington sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh về Khu dân cư vào ngày 22 tháng XNUMX. Hãy tham gia để tìm hiểu thêm về nhà ở tích hợp; Nhà tập thể DD; sự khác biệt giữa cuộc sống được hỗ trợ và giám sát; DD Medicaid Miễn trừ và các lựa chọn tài trợ dân cư khác; Nhà ở có Hỗ trợ và hơn thế nữa. Tìm hiểu thêm

Tờ rơi về hội nghị khu dân cư
Nhấp để mở PDF