Nhân viên mới trong Thể dục và Nghệ thuật

Gần đây, chúng tôi đã được tham gia bởi hai nhân viên mới. Kamille Jackson, giáo viên mỹ thuật mới của chúng tôi, đã tham gia cùng chúng tôi một tuần trước kỳ nghỉ đông. Kamille cam kết thúc đẩy nghệ thuật và hỗ trợ học sinh sáng tạo. Josh Martini, giáo viên giáo dục thể chất và thích nghi mới của chúng tôi, đã tham gia cùng chúng tôi vào tuần trước. Cả Kamille và Josh sẽ làm việc với tất cả học sinh Shriver của chúng tôi trong suốt cả ngày. Nếu bạn nhìn thấy họ, hãy chắc chắn chào đón họ đến với Shriver!

Kamille Jackson trong lớp học của cô ấy
kamille jackson
Josh Martini trong lớp học của anh ấy
Josh Martini