Uncategorized

Back to School Cookout

Back to School Cookout !! Shriver đã tổ chức buổi nấu ăn đầu tiên trở lại trường học! Phụ huynh, học sinh và nhân viên, tụ tập để cười, ăn uống và khám phá ngôi trường mới của chúng tôi. Các học sinh thích chơi với bạn bè của mình, trong khi phụ huynh và giáo viên thảo luận về sự tiến bộ của học sinh và giải quyết bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào. Luôn luôn tuyệt vời khi mọi người cùng nhau vui chơi […]

Truyền thông Giáo dục Đặc biệt

Trung tâm Nguồn lực dành cho Phụ huynh (PRC) là sự hỗ trợ hữu ích cho tất cả các gia đình trong việc điều hướng quá trình giáo dục đặc biệt, và tìm kiếm lời khuyên trong việc giải quyết các câu hỏi / mối quan tâm. Không biết nói chuyện với ai? Cần thông tin liên hệ? Bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc? Hãy liên hệ với Trung Quốc tại prc@apsva.usor 703.228.7239. Cộng tác để giải quyết các thắc mắc và giải quyết các mối quan tâm, điều tốt nhất là […]

Y tế học đường - Biểu mẫu & Thông tin

Về Y Tế Học Đường Phòng Y Tế Học Đường (SHB) do Phòng Y Tế Công Cộng của Quận phối hợp chặt chẽ với các Trường Công Lập Arlington (APS) quản lý. Y tế Học đường thúc đẩy một môi trường học tập lành mạnh cho tất cả học sinh Trường Công lập Arlington, và cơ hội đạt được một lối sống dẫn đến một cuộc sống thỏa mãn và hiệu quả. Một phòng khám […]

Arlington Giáo dục Đặc biệt PTA

Liên hệ Phụ huynh về Giáo dục Đặc biệt 2016 - 2017 - Janet Sater Arlington SEPTA thực hiện những việc sau: tạo điều kiện cho các sự kiện và nguồn lực về các dịch vụ nhu cầu đặc biệt trong hệ thống Trường Công lập Arlington (APS) và cộng đồng Arlington. cung cấp tiếng nói bênh vực cho lợi ích của trẻ em và gia đình của chúng ta. hỗ trợ giáo viên và quản trị viên APS đạt được […]

Dịch vụ công chứng

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ qua email @ Karen.Gerry@apsva.us hoặc (703) 228-6440.