Trung tâm Hỗ trợ Thực phẩm Arlington Food Drive

Nếu bạn quan tâm đến việc quyên góp, vui lòng mang theo các mặt hàng thực phẩm đóng hộp và không dễ hư hỏng trước Tháng Mười Hai 9th, 2022. Tất cả các mặt hàng sẽ được giao vào tuần của ngày 12 tháng XNUMX.