Tháng: Tháng Hai 2022

Ăn trưa và học: Sử dụng từ ngữ của bạn! Giới thiệu về AAC Hàng ngày

Hội thảo này nhằm mục đích cung cấp cho phụ huynh, các nhà giáo dục và các nhà cung cấp dịch vụ liên quan thông tin cơ bản về các công cụ truyền thông thay thế và tăng cường cũng như các cách thực tế để kết hợp AAC trong tất cả các hoạt động của cuộc sống hàng ngày. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách bạn có thể giúp việc học AAC trở nên thú vị và hiệu quả!