Tháng: Tháng Một 2022

Nhân viên mới trong Thể dục và Nghệ thuật

Gần đây, chúng tôi đã được tham gia bởi hai nhân viên mới. Kamille Jackson, giáo viên mỹ thuật mới của chúng tôi, đã tham gia cùng chúng tôi một tuần trước kỳ nghỉ đông. Kamille cam kết thúc đẩy nghệ thuật và hỗ trợ học sinh sáng tạo. Josh Martini, giáo viên giáo dục thể chất và thích nghi mới của chúng tôi, đã tham gia cùng chúng tôi vào tuần trước. Cả Kamille và Josh sẽ làm việc với […]

Jill's House Weeknight School Partnership

Chúng tôi mời bạn đến một cuộc gặp gỡ ảo với Jill's House để chia sẻ về cơ hội thú vị dành cho học sinh của bạn khi tham gia vào Chương trình Nghỉ học Buổi tối trong tuần. Trong chương trình này (nếu có tổng cộng 8 gia đình trong hai chương trình học của chúng tôi đăng ký và đủ điều kiện để nhận dịch vụ), học sinh của bạn sẽ đi bằng xe buýt sau […]