Tháng: Tháng Mười Hai 2021

Cuộc thi trang trí cửa

Nhân viên và học sinh của Shriver đã tham gia một cuộc thi trang trí cửa trước kỳ nghỉ đông. Kiểm tra kết quả!

Trang trí "Giảm giá" trong Lớp nghệ thuật!

Học sinh làm đồ trang trí trong lớp học Nghệ thuật và sẽ “bán” một số cho các bạn của mình và cũng sẽ mang về nhà. Chúng tôi cũng có nguồn cung cấp cookie không bao giờ cạn kiệt được sản xuất tại FACS! Kiểm tra nó ra!