Tháng: Tháng 3 2019

Truyền thông Giáo dục Đặc biệt

Trung tâm Nguồn lực dành cho Phụ huynh (PRC) là sự hỗ trợ hữu ích cho tất cả các gia đình trong việc điều hướng quá trình giáo dục đặc biệt, và tìm kiếm lời khuyên trong việc giải quyết các câu hỏi / mối quan tâm. Không biết nói chuyện với ai? Cần thông tin liên hệ? Bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc? Hãy liên hệ với Trung Quốc tại prc@apsva.usor 703.228.7239. Cộng tác để giải quyết các thắc mắc và giải quyết các mối quan tâm, điều tốt nhất là […]