Nhiệm vụ và Tầm nhìn

Trường công lập Arlington

Nhiệm vụ:

Trường Công lập Arlington truyền cho học sinh niềm yêu thích học tập và chuẩn bị cho các em trở thành những công dân toàn cầu có trách nhiệm và hiệu quả.

Tầm nhìn:

Trường Công lập Arlington là một cộng đồng trường học đa dạng và hòa nhập, cam kết đạt được sự xuất sắc và liêm chính trong học tập. Chúng tôi cung cấp hướng dẫn trong một môi trường học tập quan tâm, an toàn và lành mạnh, đáp ứng cho từng học sinh, với sự cộng tác của các gia đình trong cộng đồng.

Chương trình Shriver

Nhiệm vụ:

Chương trình Shriver khơi dậy niềm yêu thích học tập và đặt kỳ vọng cao cho cả trẻ em để giúp chúng trở thành những công dân toàn cầu có trách nhiệm và hiệu quả.

Tầm nhìn:

Chương trình Shriver là một cộng đồng trường học đa dạng và hòa nhập, cam kết mang lại sự xuất sắc trong giáo dục, học tập được cá nhân hóa, tính liêm chính và nâng cao chất lượng cuộc sống cho mỗi học sinh. Chúng tôi cung cấp hướng dẫn trong một môi trường học tập quan tâm, an toàn và lành mạnh, đáp ứng từng học sinh, với sự cộng tác của gia đình và cộng đồng.

Đội hành chính

George Hewan: Hiệu trưởng, george.hewan@apsva.us hoặc gọi Ext. 6443.

Karen Miller: Trợ lý hành chính, karen.miller2@apsva.us hoặc gọi cho cô ấy theo số Ext. 6444.

Stephanie Bautista: Trợ lý hành chính, stephanie.bautista@apsva.us hoặc gọi cho cô ấy theo số Ext. 6440.