Гэр бүлийн нөөц

 

Зөв зохистой ашиглахын тулд гэртээ төхөөрөмжийг хэрхэн хянах вэ? Гэр бүлүүдэд нөөц бий юу?

APS нь манай бүх ангиудын дижитал иргэншил сургалтын хөтөлбөрийг олж авсан. Сургалтын хөтөлбөрөөр хангагдсан болно Нийтлэг мэдрэмжтэй медиаБайна. Common Sense Media нь эцэг эхчүүдэд технологийг гэртээ ашиглах талаархи мэдээллийг өгдөг.

Та энэ талаар илүү их мэдээлэл олж авах боломжтой APS Дижитал сургалтын хуудас.