Холбогдох үйлчилгээ

Холбогдох үйлчилгээний агуулга

 

 

 20170925_143646

 Сюзан Бхалла, Мэргэжлийн эмчилгээний эмч

 

 20170926_205438 Кин Миффлин, Мэргэжлийн эмчилгээний эмч - туслах
Валери Будни Валери Будни, Физик эмчилгээний эмч
20170925_143732  Филиша Лустфилд, Физик эмчилгээний эмч
Карен Миллер

Карен Миллер, Физик эмчилгээний туслах ажилтан

 

20170907_132633

 

Твела Остин, Яриа эмчилгээний эмч

 

 (ЗУРАГГҮЙ) Филлис Томпсон, Нийгмийн ажилтан
Марианна Эллис Доктор Марианна Эллис, Сэтгэл зүйч