хөгжим

Шривер дээр хөгжим

Скотт Хоньчин

Scott Shepherd retired from the US Navy Band after 24 years of service.  He was a trombone player in the fleet bands for 12 years  and a sound technician for the DC Band for the last 12 years.  He earned his Bachelors degree in Music Education from Appalachian State University.

Хөгжмийн өөр хэв маягийг судалснаар тэрээр сурагчид өөр өөр хөгжмийн жанрыг илүү сайн үнэлж, ангиасаа гарна гэж найдаж байна.

зурагзураг