Дэрний уутны зангиа, хандив

Манай оюутнууд, багш нар, ажилтнууд Олон нийтийн гэр бүлийн амьдралын үйлчилгээний байгууллагад (Вашингтон ДС) 80 гаруй зангиатай дэрний уут бэлэглэсэн.