Сар: Гуравдугаар сар 2019

Боловсролын тусгай харилцаа холбоо

Эцэг эхийн нөөцийн төв (БНХАУ) нь бүх гэр бүлд тусгай боловсролын үйл явцыг удирдан чиглүүлэх, асуулт / асуудлыг шийдвэрлэхэд зөвлөгөө авахад тустай дэмжлэг юм. Хэнтэй ярихаа мэдэхгүй байна уу? Холбоо барих мэдээлэл хэрэгтэй байна уу? Асуулт, асуух зүйл байвал БНХАУ-тай prc@apsva.usor 703.228.7239 хаягаар холбогдоорой. Асуултуудыг шийдвэрлэх, тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэхэд хамтран ажиллах нь хамгийн сайн арга юм […]