Сараар: Есдүгээр 2018

Сургуулийн эрүүл мэнд - Маягт ба мэдээлэл

Сургуулийн эрүүл мэндийн тухай Сургуулийн эрүүл мэндийн товчоог (SHB) Арлингтон хотын нийтийн сургуулиуд (APS) -тай нягт уялдаатайгаар дүүргийн Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтэс удирддаг. School Health нь Арлингтон хотын бүх сургуулийн сурагчдын эрүүл сурах орчин, сэтгэл ханамжтай, үр бүтээлтэй амьдрах амьдралын хэв маягийг бий болгох боломжийг дэмжинэ. Эмнэлэг [...]