apsmain

Эцэг эхийн имэйлийн жагсаалт

Stratford нь эцэг эх болон Stratford-ийн ажилтнуудын хоорондын харилцааг хөнгөвчлөх имэйл жагсаалттай. Жагсаалтанд бүртгүүлэх, имэйлээ шинэчлэхийн тулд холбоо барина уу Карен ЖерриБайна. Зөвхөн захиалагчид имэйл илгээх боломжтой бөгөөд гишүүнчлэл нь Stratford-ийн эцэг эх, ажилтнуудад хязгаарлагддаг.