Эмнэлэг

Эмнэлэг

703-228-6365

Эшли Пирсон

Сургуулийн сувилагч

703.228.6381

Эшли Пирсон нь Арлингтон дүүргийн Нийгмийн эрүүл мэндийн сувилагч юм.

Тиара Петерсон

Эмнэлгийн тусламж

703.228.6365

Тиара Петерсон Юнис Кеннеди Шрайверын хөтөлбөрийн клиникийн туслах юм.